MANUAL – Julia Porańska

WOJNA POLSKO-RUSKA

Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, Malarnia

Projekt autorskich kostiumów:
Julia Porańska,

we współpracy z Beatą Hadaś, Urszulą Wasielewską

reżyseria:
Joanna Czajkowska
Wideo i wizualizacja:
„Oto Oko”
Muzyka:
Grzegorz Welizarowicz
Występują:
Kacper Matuszewski, Katarzyna Antosiak, Iwona Gilarska, Anna Haracz, Katarzyna Pastuszak, Julia Mach