MANUAL – Julia Porańska

AKADEMIA OBYWATELSKA

Konferencja Europejskie Forum Nowych Idei, Sopot

 
Projekt oraz wykonanie scenografii, projekt i druk zaproszeń, folderów konferencyjnych, reklamy, animacji:
Julia Porańska,

we współpracy z Urszulą Wasielewską