MANUAL – Julia Porańska

SŁAWEK JASKÓŁKE

Sesja fotograficzna-
zdjęcia promo

 

 
Stylizacja, wykonanie biżuterii:
Julia Porańska

 
Zdjęcia: Michał Andrysiak